Poradca

Gaussmeter

Gaussmeter

Gaussmeter alebo Gaussov merač je prístroj na meranie smeru a intenzity magnetických polí. Používa sa na kontrolu kvality, diagnostiku a výskum v rôznych priemyselných a vedeckých oblastiach. Gaussov merač funguje na princípe Hallovho javu, ktorý využíva zmenu napätia v tenkej doske vloženej do magnetického poľa.


Zváracie mierky

Zváracie mierky

Zváracie mierky sa používajú pri priamej vizuálnej metóde kontroly na hodnotenie geometrických vád zvarov.