Zváracie mierky

Zváracie mierky sa používajú pri priamej vizuálnej metóde kontroly na hodnotenie geometrických vád zvarov.

Najčastejšie chyby zvarových spojov sú:

 • Trhliny
 • Pravidelnosť kresby krycej vrstvy
 • Nadmerné prevýšenie krycej vrstvy
 • Pórovitosť povrchu
 • Zápaly
 • Nadmerné prevýšenie koreňa
 • Neprevarený koreň, hrubý koreň
 • Lineárne presadenie

Mierka na zvary Cambridge

Zváracia mierka Cambridge je jednou zo najvšetranejších mierok. Môžete ňou merať niekoľko rôznych typov meraní zvarov. Mierka je dodávaná v mm alebo palcoch.

Mierka na zvary Cambridge

So zváracou mierkou Cambridge môžete merať:

 • Uhol prípravy (úkos)
 • Nadmerné prevýšenie krycej vrstvy
 • Meranie presadenia
 • Hĺbka zápalu
 • Veľkosť kútového zvaru
 • Meranie koreňa
 • Meranie hĺbky otvorov/jamiek

Mierka na zvary s nóniom „lastovička“

 • Meranie uhlov rozovretia zvarových plôch 60°, 70°, 80° a 90°
 • Meranie prevýšenia, prehĺbenia tupých a kútových zvarov
 • Rozsah merania 0-20 mm


Mierka na zvary s nóniom „lastovička“Zváracia mierka INOX

Mierka s tromi stupnicami na kútové zvary.

Mierka Inox meria:

 • A- Prevýšenie zvaru
 • B- Hodnotu „z“ kútového zvaru
 • C- je to prepočet hodnoty „a“, priamo odčítaná veľkosť kútového zvaru

Zváracia mierka INOX

Mierka na zvary V-Wac

Zváracia mierka V-Wac je jednoduchá mierka , ktorá umožňuje vykonávať niekoľko rôznych typov meraní a porovnávať chyby zvarov. Mierka je dodávaná v mm alebo palcoch.

Mierka V-Wac meria

 • Hĺbky zápalu
 • Prevýšenie tupého zvaru
 • vonkajšiu nesúososť zváraných materiálov
 • pórovitosť na mm
 • veľkosť pórov
 • hĺbku jamiek


Mierka na zvary V-Wac

Mierka Hi-Lo

Jednoduchá drôtiková zváracia mierka. 

Mierka Hi-Lo

Mierka Hi-Lo meria

 • vnútornú nesúosť zváraných materiálov
 • veľkosť špáry/štrbiny pre koreňový tupý zvar
 • eliminuje zmätkovitosť výroby, zvyšuje produktivitu

Zváracia mierka AWS

Zváracia mierka AWS plní niektoré funkcie ako mierka Cambridge.

 • Meranie hodnoty „z“ veľkosť zvaru
 • Meranie veľkosti prevýšenia/prehĺbenia kútového zvaru
 • Meranie prevýšenia tupého zvaru

Zváracia mierka AWS

Zváracia mierka AWS

Prezrite si celú ponuku mierok na zvary.

Odporúčané produkty8