Čo je NDT a prečo bez neho nemôže priemysel existovať?

Čo je NDT a prečo bez neho nemôže priemysel existovať?

Nedeštruktívne testovanie (NDT) sa vzťahuje na rôzne kontrolné metódy navrhnuté tak, aby umožnili inšpektorom zbierať údaje a hodnotiť systém, komponent alebo materiál bez toho, aby ho trvalo menili alebo poškodzovali. Ak ste v odvetví, ktoré sa pri posudzovaní vašich systémov a komponentov spolieha na NDT, mali by ste sa dozvedieť viac o hlavných technikách NDT. Vďaka lepším znalostiam o NDT si môžete vybrať najlepšie metódy NDT pre vaše požiadavky.

Ak chcete porozumieť NDT a dozvedieť sa viac o jeho hlavných výhodách a o tom, ktoré odvetvia sa na NDT spoliehajú, pokračujte v čítaní.