Kapilárne skúšanie

Kapilárne metódy (PT) využívajú kapilárne javy (vzlínavosť a zmáčavosť) vhodných kvapalín (penetrantov) ich farebnosť a fluorescenciu na zisťovanie povrchových necelistvostí materiálov (trhliny, studené spoje, póry).

Na skúšaný, očistený a odmastený povrch sa nanesie penetrant, ktorý vniká do necelistvostí súvisiacich s povrchom. Po ukončení vnikania do necelistvostí (uplynutí penetračného času) sa prebytok penetrantu odstráni. Na povrch sa nanesie tenká vrstva vývojky, penetrant vzlína z necelistvostí na povrch, kde vytvára farebnú alebo fluorescenčnú indikáciu na kontrastnom pozadí vývojky. Indikácia je hodnotená vizuálne. Farebná pri bielom svetle, fluorescenčná pri UV svetle.

Metódy NDT pre detekciu povrchových chýb

Metódy NDT pre detekciu povrchových chýb

Na kontrolu povrchových chýb existujú 4 hlavné metódy NDT: vizuálna skúška (VT), kapilárna skúška (PT), magnetická prášková skúška (MT) a skúška vírivými prúdmi (ET). V článku sa dočítate ako sa dané metódy používajú a aké chyby s nimi možno nájsť. Preskúmame ich výhody v porovnaní s inými kontrolnými metódami a ich obmedzenia.

Poradca

Kapilárne skúšanie

Kapilárne skúšanie

Ide pravdepodobne o najčastejšie používanú metódu zisťovania chýb na povrchu. Budeme sa zaoberať dvoma najbežnejšími metódami tejto skúšobnej metódy – farebným kontrastom a fluorescenčným kontrastom.