Spotrebný materiál

Spotrebný materiál pre kapilárne skúšanie - na zisťovanie povrchových necelistvostí materiálov (trhliny, studené spoje, póry). Spotrebný materiál penetrant, čistič, vývojka značiek Fluxo a Magnaflux, fluorescenčný penetrant pre vizuálne skúšanie.

Poradca

Kapilárne skúšanie

Kapilárne skúšanie

Ide pravdepodobne o najčastejšie používanú metódu zisťovania chýb na povrchu. Budeme sa zaoberať dvoma najbežnejšími metódami tejto skúšobnej metódy – farebným kontrastom a fluorescenčným kontrastom.