Spotrebný materiál

Spotrebný materiál pre kapilárne skúšanie - na zisťovanie povrchových necelistvostí materiálov (trhliny, studené spoje, póry). Spotrebný materiál penetrant, čistič, vývojka značiek Fluxo a Magnaflux, fluorescenčný penetrant pre vizuálne skúšanie.