PP Kontroltech - Kontaktujte nás

Telefón
+421 - 33 - 5521 505

E-mail
info@ppkontroltech.sk

Adresa
Priemyselná 1
91701 Trnava
Slovensko

Parkovanie možné priamo v areáli.

Otvorené od 8:00 do 15:00. Kancelária/sklad.

Podopora dostupná nonstop.

Fakturačné údaje


314 390 71

DIČ 
2020392561

DIČ DPH
SK2020392561

Bankové spojenie

Banka
ČSOB Banka, a.s. pobočka ul. Andreja Žarnova Trnava

IBAN
SK60 7500 0000 0040 2201 1331

BIC/SWIFT
CEKOSKBX

Založenie spoločnosti 22. 6. 1993

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd Sro, vl. 1133/T