Magnetické skúšanie NDT

Magnetická prášková metóda (MT) je založená na vzniku magnetického rozptylového poľa spôsobeného necelistvosťou materiálu. Ak sa v zmagnetizovanom predmete nachádza necelistvosť zväčšuje sa v tomto mieste magnetický odpor, dochádza k zhusťovaniu a zakriveniu magnetických siločiar. Feromagnetický prášok čierny alebo fluorescenčný pri správnej magnetizáciii musí na bielej podkladovej farbe vytvárať dobre viditeľnú a ostro ohraničenú indikáciu necelistvosti materiálu. 

Rýchle info
Kalibrovaný Gaussmeter

Kalibrovaný Gaussmeter

Na sklade
359 € bez DPH
430,80 € s DPH
Gaussov vreckový magnetometer pre zisťovanie zbytkového magnetizmu. Dodávaný vo verziách: 10-0-10 20-0-20 50-0-50
Rýchle info
Mierka MTU3

Mierka MTU3

Na sklade
Mierka slúži k overovaniu farebnej aj fluorescenčnej feromagnetickej suspenzie pri skúšaní magnetickou práškovou metódou.
Rýchle info
FLUXO 4 - biela kontrastná farba

FLUXO 4 - biela kontrastná farba

Na sklade
8 € bez DPH
9,60 € s DPH
Vyhovuje EN ISO 9934-2 a AMS vysoká rýchlosť odparovania a vysoká krycia schopnosť - Objem 500 ml - Dodanie s osvedčením o zhode a…
Rýchle info
Magnaflux FSM-2

Magnaflux FSM-2

Na dopyt
FSM-2 sa používa na tangenciálne meranie intenzity magnetického poľa v jednosmerných a striedavých poliach.
Metódy NDT pre detekciu povrchových chýb

Metódy NDT pre detekciu povrchových chýb

Na kontrolu povrchových chýb existujú 4 hlavné metódy NDT: vizuálna skúška (VT), kapilárna skúška (PT), magnetická prášková skúška (MT) a skúška vírivými prúdmi (ET). V článku sa dočítate ako sa dané metódy používajú a aké chyby s nimi možno nájsť. Preskúmame ich výhody v porovnaní s inými kontrolnými metódami a ich obmedzenia.

Poradca

Gaussmeter

Gaussmeter

Gaussmeter alebo Gaussov merač je prístroj na meranie smeru a intenzity magnetických polí. Používa sa na kontrolu kvality, diagnostiku a výskum v rôznych priemyselných a vedeckých oblastiach. Gaussov merač funguje na princípe Hallovho javu, ktorý využíva zmenu napätia v tenkej doske vloženej do magnetického poľa.


Magnetické skúšanie

Magnetické skúšanie

Ide o metódu, ktorá sa používa na zisťovanie predovšetkým rovinných chýb, ako napríklad trhliny, studené spoje, neprievary a iných diskontinuít vo feromagnetických materiáloch.