Vybavenie pre magnetické skúšanie - ST700 - 631331 (5K Europe)

Vybavenie na magnetické skúšanie - UV lampy, LED ručná lampa, magnetické jarmo a prídavné svetlo skladom.

Poradca

Gaussmeter

Gaussmeter

Gaussmeter alebo Gaussov merač je prístroj na meranie smeru a intenzity magnetických polí. Používa sa na kontrolu kvality, diagnostiku a výskum v rôznych priemyselných a vedeckých oblastiach. Gaussov merač funguje na princípe Hallovho javu, ktorý využíva zmenu napätia v tenkej doske vloženej do magnetického poľa.