PP Kontroltech, s.r.o. - o nás

PP Kontroltech, s.r.o., predstavuje poprednú spoločnosť s viac než 30-ročnými skúsenosťami v oblasti nedeštruktívnych skúšok materiálov (NDT). Sme hrdí na našu odbornosť a dlhodobé vzťahy so širokým portfóliom klientov z rôznych odvetví, vrátane strojárstva, chémie, energetiky a vzdelávania.

História spoločnosti

  • Naša spoločnosť bola založená v novembri 1991 Ing. Pavlom Paulínym starším. 
  • V roku 1993 sme naviazali spoluprácu s americkou firmou SENTRY, ktorá v tom čase udržiavala obchodné vzťahy predovšetkým so Slovenskými elektrárňami. Na podporu tohto projektu vznikla spoločnosť PSIS, s.r.o. (Power Service International Slovakia). 
  • V roku 1996 spoločnosť SENTRY ukončila svoju činnosť na Slovensku, čím sme sa stali jediným vlastníkom firmy. Následne sme premenovali spoločnosť na PP Kontroltech, s.r.o.
  • V roku 2016 prevzal vedenie spoločnosti Ing. Pavel Paulíny mladší. Naše aktivity sa postupne rozšírili aj do Českej republiky, Poľska a Srbska. 
  • V roku 2021 sme spustili program vykonávania NDT skúšok priamo u klientov.

Pôsobíme na trhu v oblasti nedeštruktívnych skúšok materiálov (NDT). Naša klientela zahŕňa hlavne podniky v oblasti strojárstva, chémie, energetiky, školy a výskumné ústavy. Poskytujeme dodávky zariadení, príslušenstva a spotrebného materiálu pre NDT kontrolu materiálov a technologických procesov.

Firma PP Kontroltech, s.r.o. je od svojho vzniku až do dnešných dní rodinnou spoločnosťou, ktorá poskytuje svojim klientom služby s dôrazom na dosiahnutie ich maximálnej spokojnosti.

PP Kontroltech, s.r.o., to je:

Skúsenosti a odbornosť

S viac ako 30-ročnou históriou v oblasti nedestruktívnych skúšok materiálov (NDT), PP Kontroltech, s.r.o., disponuje bohatými skúsenosťami a odborným know-how. Naša dlhodobá prítomnosť na trhu nám umožnila získanie hlbokých znalostí, čím sme schopní poskytovať klientom najkvalitnejšie služby a riešenia.

Rozšírená pôsobnosť

S postupným rozšírením našich aktivít do Českej republiky, Poľska a Srbska sme etablovali svoju pozíciu nielen na domácom trhu, ale aj v medzinárodnom meradle. Umožňuje nám to účinne reagovať na potreby klientov a poskytovať špecializované služby v rôznych odvetviach.

Inovácie a flexibilita

PP Kontroltech, s.r.o. sa vyznačuje schopnosťou prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa potrebám a technologickým trendom v oblasti NDT. 
S neustálou snahou o inovácie a investíciami do najnovších technológií sme schopní poskytovať efektívne služby. Naša flexibilita nám umožňuje prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám klientov a riešiť ich špecifické výzvy.