Prenosný tvrdomer Foundrax model 134

Prenosný tvrdomer Foundrax model 134


Foundrax

Náš prenosný tvrdomer Foundrax Model 134 umožňuje autentickú a presnú skúšku tvrdosti podľa Brinella na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek rovine. viac

Kód produktu: P00140 Doprava a platba

Foundrax

Náš prenosný tvrdomer Foundrax Model 134 umožňuje autentickú a presnú skúšku tvrdosti podľa Brinella na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek rovine. viac

Kód produktu: P00140 Doprava a platba

Náš prenosný tvrdomer Foundrax Model 134 umožňuje autentickú a presnú skúšku tvrdosti podľa Brinella na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek rovine.

Tester MHMA je vybavený pohyblivou skúšobnou hlavou aj pohyblivou kovadlinou, čo umožňuje použitie komponentov v rôznych výškach od podlahy.

Vlastnosti:

- Používa plnú skúšobnú silu 29 420 N (3 000 kgf) na 10 mm guľôčku - k dispozícii sú aj iné  

  skúšobné sily a gulôčky.

- Vyvíja plnú skúšobnú silu s presnosťou 0,5 %.

- Môže byťpoužitý rovnako dobre ako stolový tvrdomer s obrobkom umiestneným na

  kovadlinke obvyklým spôsobom alebo ako prenosný tvrdomer, ktorý sa prenesie k obrobku,

  kde sa doň upne.

- Tvrdomer sa môže používať v akejkoľvek polohe - vnútorná konštrukcia skúšobnej hlavy  

  umožňuje, aby sa model 134 používal v akejkoľvek polohe alebo orientácii a zostal presný.


Prenosný tvrdomer Foundrax Model 134 je mimoriadne robustný stroj s osvedčenými vlastnosťami merania a presnosti.

Podrobný popis:

134 Príslušenstvo
- Model 134 sa dodáva s tromi malými kovadlinami: plochou, V-typom a klenutou

  (čísla 2, 4 a 5 na obrázku).  

- Veľké odpružené V (1) a reverzný adaptér (3) sú k dispozícii za príplatok.

Tieto tvrdomery sa už viac ako 50 rokov používajú na celom svete v obrannom, leteckom, ropnom, ťažobnom a dopravnom priemysle, ako aj v zlievarňach, kováčňach, oceliarňach a závodoch na tepelné spracovanie. V prevádzke sú ich tisíce; niektoré majú viac ako 40 rokov a stále spoľahlivo fungujú.

Štandardný prenosný tvrdomer Brinell Foundrax Model 134 pozostáva z testovacej hlavy s kapacitou 29 420 N (3 000 kgf), ktorá je namontovaná na kvalitnom podstavci.  

Skúšobná hlava sa ručne navíja do vhodnej výšky pre každý testovaný komponent.

Štandardný obsah balenia

- Skúšobná hlava: skúšobné sily 4 903-29 420 N (500-3000 kgf)

- Hmotnosť: 4,5 kg

- Typ základne: Skúšobná výška: 340 mm Hrdlo: 100 mm

- Hmotnosť: 9,5 kg

- Plochá, klenutá a kužeľová kovadlina: pre rôzne tvarované obrobky

- Certifikát o kalibrácii UKAS. 

Voliteľné príslušenstvo:

Alternatívne testovacie hlavy

- Skúšobná hlava s nízkou silou s rozsahom sily 612,9 - 9 807 N (62,5 - 1000 kgf)

- Hlavice s dlhým ramenom s vysokou a nízkou silou

- Skúšobné hlavice s dlhým baranidlom sa používajú s rámom 134 na skúšanie cez príruby,  

  perá atď. Baran, ktorý drží guľôčkový hrot, je predĺžený o 50 mm a má priemer 20 mm.

Ďalšie príslušenstvo:

- Referenčné Brinellove bloky Foundrax a bloky na čítanie referenčných odtlačkov
  Referenčné bloky (na monitorovanie stroja) so sadou Brinellových odtlačkov certifikovaných    

  UKAS na kontrolu meracích schopností operátora atď.

- Ručné a automatické Brinellove mikroskopy Foundrax BRINscope a BRINtronic 
  Pozrite si stránku s mikroskopmi a brožúru

- Lokátor kovadliny Foundrax Vee
  Na testovanie valcových súčiastok s priemerom nad 150 mm

- Reverzný adaptér Foundrax Model 134

  Brinellova gulôčka a kovadlinka sú vymenené, čo umožňuje vykonávať skúšky na  

  neprístupných miestach, kam sa nezmestí skúšobná hlava, ale kde sa zmestí úzka pätka

  rámu.

Ďalšie príslušenstvo:

- Adaptér na guľôčku Foundrax Model 134 5 mm
  Na testy pri 7 355 N (750 kgf)

- Vysoká základňa Foundrax Model 134
  Základňa s predĺženou skúšobnou výškou 500 mm

- Kryt tvrdomeru Foundrax Model 134
  Na ochranu stroja

- Stupňový mikrometer Foundrax
  Pozri stránku s príslušenstvom a prospekt

- Adaptéry a konvertory Foundrax na špeciálne účely
  Spoločnosť Foundrax je schopná vyrobiť na mieru prispôsobené adaptéry pre špecifické  

  úlohy alebo konvertory, ktoré umožňujú namontovať prenosnú Brinellovu skúšobnú hlavicu  

  Model 134 na alternatívne stroje a skúšobné rámy.

Model 134 s dlhou skúšobnou hlavou
Modulárna konštrukcia s odnímateľnou skúšobnou hlavou a široká škála príslušenstva umožňujú takmer neobmedzené použitie. Skúšobná hlava s dlhým ramenom modelu 134 je k dispozícii na skúšanie vo výklenkoch a nad prírubami, perami atď., kde štandardná skúšobná hlava modelu 134 nie je vhodná.

Reťazový adaptér
Model 134 s reťazovým adaptérom umožňuje testovanie valcových komponentov s priemerom nad 200 mm kdekoľvek po dĺžke komponentu.

Koľajový adaptér
Model 134 s adaptérom pre železničné koľaje umožňuje používateľovi testovať koľaje počas výroby ale aj priamo na mieste.

Adaptér na stôl
Stolový adaptér na Model 134.