Skúška prežiarením

Skúška prežiarením (RT) umožňuje detekciu vnútorných chýb materiálu. Využíva sa interferencia neviditeľného gama-žiarenia s hmotou, rozdielne zoslabenie intenzity vplyvom vnútorných chýb a jeho následné zobrazenie na RTG film. Film sa fotochemicky spracuje mokrou cestou manuálne alebo v automate, a preto treba počítať s časovou rezervou na vyvolanie a usušenie snímku a následné vyhodnotenie prežarovanej oblasti.

Pri prežarovaní je potrebný prístup ku kontrolovanej časti z dvoch protiľahlých strán.

Upozornenie: Využívané gama-žiarenie má ionizačný charakter a pri práci sa vo vytýčenej oblasti nesmie nachádzať žiadny personál.

Rýchle info
Denzitometer DT-200Denzitometer DT-200

Denzitometer DT-200

Na dopyt
DT-200 je robustný, ľahko použiteľný denzitometer so samostatnou sondou na meranie optickej hustoty röntgenového filmu. Prístroj bol…
Rýchle info
Stolový densitometer DT-300Stolový densitometer DT-300

Stolový densitometer DT-300

Na dopyt
DT-300 je stolový, robustný, ľahko použiteľný, denzitometer na meranie optickej hustoty röntgenového filmu. Prístroj bol vyvinutý pre…
Rýchle info
Osobný dozimeter Graetz ED150

Osobný dozimeter Graetz ED150

Na dopyt
Elektronický dozimeter s funkciami upozornenia na dávku a dávkový príkon na zaznamenávanie gama dávky pri manipulácii s ionizujúcim…
Rýchle info
Osobný dozimeter Graetz GPD150G

Osobný dozimeter Graetz GPD150G

Na dopyt
Elektronický dozimeter s funkciami upozornenia na dávku a dávkový príkon na zaznamenávanie gama dávky pri manipulácii s ionizujúcim…
Metódy NDT pre detekciu povrchových chýb

Metódy NDT pre detekciu povrchových chýb

Na kontrolu povrchových chýb existujú 4 hlavné metódy NDT: vizuálna skúška (VT), kapilárna skúška (PT), magnetická prášková skúška (MT) a skúška vírivými prúdmi (ET). V článku sa dočítate ako sa dané metódy používajú a aké chyby s nimi možno nájsť. Preskúmame ich výhody v porovnaní s inými kontrolnými metódami a ich obmedzenia.