Skúška prežiarením (RT) umožňuje detekciu vnútorných chýb materiálu. Využíva sa interferencia neviditeľného gama-žiarenia s hmotou, rozdielne zoslabenie intenzity vplyvom vnútorných chýb a jeho následné zobrazenie na RTG film. Film sa fotochemicky spracuje mokrou cestou manuálne alebo v automate, a preto treba počítať s časovou rezervou na vyvolanie a usušenie snímku a následné vyhodnotenie prežarovanej oblasti.

Pri prežarovaní je potrebný prístup ku kontrolovanej časti z dvoch protiľahlých strán.

Upozornenie: Využívané gama-žiarenie má ionizačný charakter a pri práci sa vo vytýčenej oblasti nesmie nachádzať žiadny personál.

Produkt Dostupnosť Cena Množstvo (ks)
RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R4 RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R4 Kód: P00122 Počet hviezdičiek je 0 z 5 Rýchle info RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R4.  Na sklade (0 ks na sklade) Dopyt
RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R5 RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R5 Kód: P00125 Počet hviezdičiek je 0 z 5 Rýchle info RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R5.  Na sklade (0 ks na sklade) Dopyt
RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R7 RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R7 Kód: P00123 Počet hviezdičiek je 0 z 5 Rýchle info RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R7.  Na sklade (0 ks na sklade) Dopyt
RTG film FOMA Rollfilm FOMADUX RTG film FOMA Rollfilm FOMADUX Kód: P00128 Počet hviezdičiek je 0 z 5 Rýchle info RTG Filmy FOMA Fomapak citlivosť R5.  (0 ks na sklade) Dopyt
Etalón optických hustôt Fomastep E-09 Etalón optických hustôt Fomastep E-09 Kód: P00127 Počet hviezdičiek je 0 z 5 Rýchle info Etalón optických hustôt s kalibračným protokolom, určený na kalibráciu denzitometrov. (0 ks na sklade) Dopyt