Vizuálna kontrola (VT) je základná metóda na kontrolu povrchových nedokonalostí materiálov. Hodnotí charakter, druh, a rozsah týchto nedokonalostí, splnenie požadovaných podmienok na úpravu povrchu pre správnu aplikáciu a hodnotenie ďalších nedeštruktívnych metód. Delí sa na priamu a nepriamu kontrolu. Pri priamej kontrole sa používajú rôzne meradlá, zrkadlá, lupy, , atď. Pri nepriamej kontrole sa používajú boroskopy, fibroskopy alebo videoskopy.

Žiadna položka