Vykonávanie NDT skúšok

Dodávateľsky vykonávame NDT skúšky priamo u zákazníka. 

  • Vizuálna kontrola - priama/nepriama
  • Penetračná skúška
  • Magnetická skúška
  • Ultrazvuková skúška

Kontaktujte nás pre viac informácií.